Registrering och samtycke

Registrering av förtroendevalda ledamöter och ersättare

Du har valts till förtroendeuppdrag i nämnd, styrelse eller annat organ i Region Jämtland Härjedalen.

Aktuella uppgifter om dig och dina uppdrag finns registrerade i vårt förtroendemannaregister Troman, ur vilket uppgifter kommer att visas på Region Jämtland Härjedalens webbplats www.regionjh.se.

För att vi ska veta att vi har rätt uppgifter om telefonnummer, adress, e-post m.m. ber vi dig fylla i nedanstående uppgifter, markera sedan de uppgifter du godkänner att vi publicerar på vår hemsida.

MINA UPPGIFTER ÄR


Jag godkänner publicering av följande personuppgifter på www.regionjh.se: *
(Kryssa i godkända personuppgifter. Om uppgiften inte är relevant, lämna rutan tom.)
Multiple selectionBekräftelse och kopia på inskickade uppgifter mailas till din offentliga e-postadress.

Meddela gärna samordningskansliet eller sekreterare i organet om några uppgifter ändras.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)