Medborgarförslag

Ju fler som är med och påverkar desto bättre. Vi vill gärna att du som medborgare tar chansen och påverkar Region Jämtland Härjedalens utveckling och framtid. Medborgarförslag ger dig möjlighet att lämna in ett eget förslag till regionens förtroendevalda. Kanske blir ditt förslag verklighet?

Vem kan lämna in ett förslag?
För att kunna lämna in ett medborgarförslag måste du vara folkbokförd i en kommun som ligger i Jämtlands län. Endast enskilda medborgare kan lämna medborgarförslag, inte föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar.

Hur går det till?
Du skriver ett brev till Region Jämtland Härjedalen och berättar om ditt förslag. Förslaget måste handla om verksamhet som ligger inom regionens ansvarsområde, begränsas till en sakfråga och innehålla ett tydligt förslag på en åtgärd som regionen ska genomföra. Tänk på att motivera ditt förslag. Förslaget måste vara undertecknat med ditt namn.

Använd gärna vår mall för medborgarförslag som du hittar i menyn till höger.

Vad händer sedan?
När förslaget kommit in till Region Jämtland Härjedalen diarieförs det och blir en allmän handling. Därefter kommer en tjänsteperson att göra en utredning om vad förslaget innebär. De förtroendevalda får sedan tjänstepersonens utredning som en hjälp vid beslutsfattandet. När ditt förslag ska behandlas i fullmäktige har du möjlighet att delta vid sammanträdet och yttra dig. Efter att fullmäktige har beslutat kring ditt förslag får du ett skriftligt svar.

Mall för medborgarförslag återfinns i högerspalten på denna sida.

Medborgarförslag skickas till:
Region Jämtland Härjedalen
Box 654
831 27 Östersund