Politiska partier

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om regionens övergripande mål, budget och vilken skatt som ska gälla.

Regionfullmäktige består av 55 ledamöter. För perioden 2019-2022 ser mandatfördelningen ut så här:

  • Socialdemokraterna 18 mandat
  • Centerpartiet 11 mandat
  • Moderaterna 8 mandat
  • Vänsterpartiet 5 mandat
  • Sverigedemokraterna 5 mandat
  • Kristdemokraterna 4 mandat
  • Liberalerna 2 mandat
  • Miljöpartiet 2 mandat

Partiernas webbsidor

På partiernas egna webbsidor hittar du mer information om politikernas arbete och om vilka frågor de driver. Klicka på partisymbolerna nedan för att komma till partiernas rikssidor. Distriktssidorna når du via länkarna i högerspalten.

Socialdemokraternas logotyp
Centerpartiets logotyp
Vänsterpartiets logotyp
Liberalernas logotyp
Kristdemokraterna
Miljöpartiets logotyp
Moderaternas logotyp
Sverigedemokraternas logotyp

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se