Hur träning och medvetet tänkande kan stärka hälsan

Till vänster porträttbild på brunhårig man till höger den paraskidåkare som rundar en port i slalombacke

Varje år arrangerar tillgänglighetsrådet i Region Jämtlad Härjedalen en konferens. Årets tema är; Idrott och träning för alla – hur träning och medvetet tänkande kan stärka hälsan!

Du får bland annat lyssna på Simon Hedström som är bordtennisspelare och vinteridrottare. Han berättar om sin väg till paraidrotten och vad den betytt för honom.

Datum: Torsdag 20 februari

Tid: kl. 9.30 – 15.00

Plats: Hörsalen Snäckan, Ösd sjukhus, Tysta vägen 16

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla.
Du bjuds på kaffe med smörgås. Ange eventuell specialkost/allergier vid anmälan.
Lunch ingår inte men finns att köpa på restaurang Kajutan i anslutning till konferensen.

Program
Skriv tabellbeskrivning här

Tid:

Programpunkt:

9.30

Fika
Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd bjuder på morgonfika.

10.00

Parasport i Jämtland Härjedalen, nationellt och internationellt
Fredrik Andersson, Nina Jonsson och Henrik Bergqvist

från parasportförbundet föreläser om parasport lokalt, nationellt och internationellt.

10.50

Paraidrottare och ledare
Simon Hedström, bordtennisspelare och vinteridrottare, berättar om sin väg till paraidrotten och vad den betytt för honom.

11.30

Mittsvenska ridsportförbundet – information pararidning
Pararyttare berättar om hästar och ridningens betydelse för fysiskt och psykiskt välmående ur ett personligt perspektiv.

12.30

Lunch
Lunch finns att köpa i Restaurang Kajutan.

13.30

Negativt tänkande verktyg för att möta stress, press och hälsohets
Ida Hallgren, filosof och psykolog vid Göteborgs universitet, föreläser om hur vi kan tänka klarsynt kring tidsandan och positivitetsnormen. Budskap om att vi ska vara ständigt lyckliga och lyckade omger oss, men krav på att ha enbart positiva tankar och positiva känslor kan göra att vi mår sämre och går miste om verktyg för att hantera utmaningar.

14.55

Avslutning.

Välkomna! Önskar tillgänglighetsrådet i Region Jämtlad Härjedalen.

Sista anmälningsdag var fredag 14 februari.

Anmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 februari klockan 23.50.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se