Mandatfördelning och partier

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om regionens övergripande mål, budget och vilken skatt som ska gälla.

Regionfullmäktige består av 55 ledamöter. För perioden 2023-2026 ser mandatfördelningen ut så här:

  • Socialdemokraterna 21 mandat
  • Centerpartiet 7 mandat
  • Moderaterna 9 mandat
  • Vänsterpartiet 4 mandat
  • Sverigedemokraterna 7 mandat
  • Kristdemokraterna 5 mandat
  • Liberalerna 0 mandat
  • Miljöpartiet 2 mandat

Partiernas webbsidor

På partiernas egna webbsidor hittar du mer information om politikernas arbete och om vilka frågor de driver. Klicka på partisymbolerna nedan för att komma till partiernas rikssidor. Distriktssidorna når du via länkarna i högerspalten.

Centerpartiets logotyp

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalernas logotyp

Liberalerna

Miljöpartiets logotyp

Miljöpartiet

Moderaternas logotyp

Moderaterna

Socialdemokraternas logotyp

Socialdemokraterna

Sverigedemokraternas logotyp

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiets logotyp

Vänsterpartiet

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se