Justerat protokoll regionfullmäktige 2019-10-15--16 §§ 85-117

Datum då anslaget sätts upp: 2019-10-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-11-18

Handlingar: Protokoll regionfullmäktige 2019-10-15--16

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214