Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regiondirektör
Hans Svensson. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Anders Byström. Biträdande regiondirektör

Ekonomiavdelningen: Jennie Eriksson

HR-avdelningen: Krister Eriksson

Smittskydd: Mikael Widerström

Hälso- sjukvård:
Hälso- och sjukvårdsdirektör: Maria Söderkvist

Divisionschefer:
Opererande områden: Elisabeth Liljekvist
Medicinska områden: Göran Örnung
Nära vård: Anna Granevärn

Hälso- och sjukvårdssamordnare: Anna-Karin Andersson

Områdeschefer;

Akutvård: Anna Granevärn

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Ulrika Östberg

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Diagnostik, teknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Stefan Stjärnström

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Mia Ajax

Kirurgi: Rickard Högström

Kvinna: Iréne Hoglert

Ortopedi: Kristian Stjerna

Patientsäkerhet: Tina Arenstig

Primärvård: Anna Granevärn.

Psykiatri: Iréne Hoglert

Ögon och öron: Pär Byenfeldt

Regional utveckling:
Ingrid Printz, tf. Regional utvecklingsdirektör

Närstöd:

Verksamhetscontroller: Maria Berglund
Administrativ assistent: Malin Selin

Områdeschefer;

Hållbar tillväxt: Anna Halvarsson
Kollektivtrafik: Marie Nordmark
Kultur och bildning: tf. Jimmy Eriksson

Tjänstemannaorganisation Regionstaben
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regionstaben:
Mikael Ferm, Stabschef

Avdelningschefer;

Fastighet: Jörgen Svensson

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Pelle Håkansson

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Johan Palm

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Kommunikationsavdelningen: Sara Nilsson

Regionservice: Joakim Rödin

Samordningskansliet: Mikael Ferm

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se