Region Jämtland Härjedalens Organisation

Politisk organisation

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Tjänstemannaorganisation Regionstaben
Tjänstemannaorganisation Regioon Jämtland Härjedalen

Klicka för större bild!

Regiondirektör
Hans Svensson. Regionens högst beslutande tjänsteman.

Ekonomiavdelningen: Peter Rönnholm

Personalavdelningen: Krister Eriksson

Smittskydd: Mikael Widerström

Hälso- sjukvård:
Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Närstöd:
Hälso- och sjukvårdssamordnare: Anna-Karin Andersson

Områdeschefer;

Akutvård: Birgitta Barkne Nilsson

Anestesi, centraloperation & intensivvårdsavdelningen: Birgitta Barkne Nilsson

Barn och unga vuxna: Mikael Lec-Alsén

Barn- och ungdomsmedicin: Lars Westergren

Diagnostik, teknik: Kerstin Silfver

Folktandvård: Helena Westin

Hjärta, neurologi och rehabilitering (HNR): Lena Olander

Hud, infektion och medicin (HIM): Mia Ajax

Kirurgi: Anna Warg

Kvinna: Iréne Hoglert

Ortopedi: Lars Holgén

Patientsäkerhet: Maria Söderkvist

Primärvård: Anna Granevärn.

Psykiatri: Ylva Drevstad Frid

Ögon och öron: Pär Byenfeldt

Regional utveckling:
Anders Byström, Regional utvecklingsdirektör och biträdande regiondirektör

Närstöd:

Förvaltningscontroller: Arne Nilsson
Internationell strateg: Anna Omberg
Samordnare: Maria Berglund och Maria Kumpula

Områdeschefer;

Infrastruktur och kommunikationer: Berit Eriksson
Kollektivtrafik: Marie Nordmark
Kultur: Ingrid Printz
Näringsliv: Martina Lundholm
Välfärd, klimat och kompetens: Marina Gregorsson

Regionstaben:
Mikael Ferm, Stabschef

Avdelningschefer;

Forsknings-, utbildnings och utvecklingsavdelningen: Göran S. Larsson

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen: Anna Frisk

IT- och eHälsoavdelningen: Marit Nilsson

Kommunikationsavdelningen: Sara Nilsson

Regionservice: Joakim Rödin

Samordningskansliet: Mikael Ferm

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214