Personuppgiftslagen PuL

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress och fotografier. I personuppgiftslagen (PuL) finns bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas.

När registreras mina personuppgifter?

Hos Region Jämtland Härjedalen kan dina personuppgifter registreras vid till exempel receptförnyelse, tidbokning, anmälan till något evenemang vi arrangerar eller om du lämnar en synpunkt. Om du skickar brev eller e-post till regionen så kan ditt meddelande även diarieföras.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per år få information över de personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Utdraget får du genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till:

Region Jämtland Härjedalen
Att: Personuppgiftsombud

Box 654
831 27 Östersund

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Denna rättelse görs till Region Jämtland Härjdalens personuppgiftsombud Sanna Othman, telefon: 063-14 75 86

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214