Medarbetare

Ledningssystem Region Jämtland Härjedalen Ledning och styrning Verksamhetsplanering / Uppföljning Stöd, service och samverkan Hälso- och sjukvård Regional utveckling Resultat

Här hittar du information gällande Hälsa och arbetsmiljö, Kompetens- och ledarförsörjning, Lön och avtal samt företagshälsovård.     

Medarbetare