Välkommen på boksläpp!

Till dig som arbetar på bibliotek, förskola, öppen förskola, skola eller i barnhälsovården samt till alla andra som är intresserade av barns språk- och samhällsutveckling.

Man får nästan svindel: BOKSTART
Jämtland Härjedalen och Västernorrland

Boken berättar om ett projekt som våra båda län genomfört under åren 2016-2018.
Hur kan vi tillsammans stärka små barns språkutveckling?

Tid: Tisdag 3 september 2019 kl 14.00–16.00
Plats: Östersunds bibliotek, Samlingssalen

Program:

  • Boken och projektet presenteras av Bokstartare från länet.
  • Läsa med små barn – hur gör man och väljer man?
    Bokinspiration med läsfrämjaren Anna Hällgren.
  • Aktuella och bra böcker presenteras.


Bokinspiration med läsfrämjaren Anna Hällgren

Hur kan man på ett lustfyllt sätt läsinspirera barn och föräldrar? Och varför det är
viktigt att läsa med de minsta och att själv vara en läsande förebild? Vilka böcker är
språk-, lek-, och lässtimulerande just för 0–3 åringar?

Anna Hällgren är läsinspiratör, föreläsare och frilansande bibliotekskonsult. Just
nu arbetar hon också på Kulturrådet. Anna har varit med i Bokstarts urvalsgrupp
och har fått Läsrörelsens Ulf Stark-pris.

Information och frågor

Alida Johansson och Catarina Lundström
Regionbiblioteket, Region Jämtland Härjedalen


Anmäl dig till Boksläpp - Man får nästan svindel, via denna länk

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214