Workshop - Revidering av klimatstrategin

Nu gör vi Klimatstrategin ännu bättre

Torsdag 30 augusti 2018, 08:30-15:30. Clarion Hotell Grand Östersund.

Torsdag den 30 augusti bjuder Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen in till workshop om utformande av den nya klimatstrategin för Jämtlands län. Under denna dag fokuserar vi på hur vi ska arbeta med energiomställning i länet och den regionala samverkan kring klimatfrågor.

För vem? Klimatrådets medlemmar, näringsliv, forskning, politiker och tjänstemän från kommun, region och myndighet.

Välkommen med din anmälan via Länsstyrelsens hemsida senast 15 augusti.

Program 30 augusti 2018
Skriv tabellbeskrivning här

Klockslag

Programpunkt

08.30-09.00

Kaffe och registrering

09.00-09.15

Landshövding Jöran Hägglund hälsar oss välkomna

09.15-09.30

Inblick hur det går med klimatarbetet i Jämtlands län samt vad vi ska göra under dagen

09.30-10.15

Workshop 1- Hur använder vi strategin idag och hur kan vi använda den i framtiden?

10.15-11.00

Vilken utmaning står vi inför globalt och regionalt och hur kan vi i Jämtlands län gå före?

11.15-12.00

Workshop 2- Vilka klimatmål ska länet ha år i framtiden?

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.30

Återkoppling och genomgång efter förmiddagens arbete

13.30-14.15

Workshop 3 – Hur gör vi verkstad de kommande 4 åren?

14.15-15.00

Spännande sammanfattning av dagens resultat

15.00-15.30

Avslutande kaffe

Välkommen med din anmälan via Länsstyrelsens hemsida senast 15 augusti.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214