Klimatseminarium 2018!

Vinster och möjligheter med omställning till förnybart

För 16 året i rad så anordnas Klimatseminarium i Östersund. Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång och går lättare än många tror och vi vill under dagen visa allt från lokala till nationella exempel på hur fossila bränslen kan bytas ut inom olika områden.

Alla hälsas välkomna till årets klimatseminarium: näringsliv, beslutsfattare, intresseorganisationer, studerande och allmänhet. Genom intressanta föredragshållare, möten och utställningar hoppas vi att du ska få inspiration och därefter bidra till att vårt län blir fossilbränslefritt till år 2030.

Seminariet innehåller föredrag om klimatförändringar, fossilfria investeringar och gröna obligationer, omställning i energi- och transportsektorn, självkörande bilar, konsumtion och livsstil och framtidens resor med mera.

Konferensen är kostnadsfri. Programmet hittar du härPDF.

DATUM: 19 september 2018, kl 8.30-16.00
PLATS: Storsjöteatern i Östersund

Anmäl dig här senast 5 september

VÄLKOMMEN!

​Arrangörer: Östersunds kommun, Länsstyrelsen, Länsförsäkringar Jämtland och Region Jämtland Härjedalen​

1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214