En illustration som visar ett bord med en valurna på och två händer som håller i röstsedlar som sträcks in från varsitt håll mot valurnan.

Att rösta i valet – en demokratisk rättighet

Den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige*. Då kan du som medborgare vara med och påverka vilka som får olika politiska uppdrag under de kommande fyra åren.

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för vår demokrati. Region Jämtland Härjedalen är en demokratisk organisation som du kan vara med och påverka. Det högsta politiska organet är regionfullmäktige som består av 55 ledamöter. De folkvalda politikerna fattar beslut och styr regionen medan tjänstemännen ansvarar för att verkställa det politikerna har bestämt.

Här på regionjh.se kan du läsa mer under Politik och demokrati – och under Hitta din politiker redovisas de förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalens nämnder, styrelse och bolag m.m. Där kan du helt enkelt hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda och se vilka uppdrag de har nu.

Vilka partier som anmält deltagande i årets val till landstingsfullmäktige ser du på val.se

 

* På valsedlarna och i övrig information om valet så står det landstingsfullmäktige även om det i praktiken kallas regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen och andra regioner i landet.

Förtidsröstning på Östersunds sjukhus

På entréplanet i sjukhusets huvudentrén kommer det finnas möjlighet att förtidsrösta
– främst avsett för patienter, anhöriga och personal som till vardags vistas på sjukhusområdet.

Förtidsröstningen har öppet:

  • 27/8
  • 3/9
  • 7/9

Samtliga dagar är det klockan 9-12 som gäller.
Kom ihåg att ta med id-handling och röstkort!

Information om Val 2018 och valfrågor i allmänhet finns på Valmyndighetens webbplats:

Text: Linda Henriksson Foto: Pixabay

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214