Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Måndag 19 och tisdag 20 oktober webbsänds årets fjärde fullmäktigesammanträde från PB-hallen, Folkets Hus på Region Jämtland Härjedalens webbplats: www.regionjh.se/webbtv

För att begränsa risken för smittspridning uppmanas allmänheten och media att följa fullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

Enbart ledamöter och enstaka tjänstepersoner får vara i PB-hallen.

Sändningarna startar måndag kl. 12:15

Handlingarna kan du läsa här.    

Till regionfullmäktiges webbsändningar.    

0 av 0 gillar detta