Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde

Tisdag 11 februari webbsänds årets första fullmäktigesammanträde på Region Jämtland Härjedalens webbplats: www.regionjh.se/webbtv

Sändningarna startar tisdag kl. 11:00

Handlingarna kan du läsa här.    

Till regionfullmäktiges webbsändningar.    

0 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214