Läsa tillsammans

Välkommen till en temadag för läsombud, högläsare, bibliotekspersonal m.fl i Jämtland/Härjedalen.

Fredag 29 mars 2019, OSD, Östersund.

Klicka här för mer information, anmälan och program.PDF

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214