Inbjudan till informationsträff om kulturens bidrag

bidrag

Region Jämtland Härjedalen bjuder in föreningar, organisationer och kulturskapare till en informationsträff om kulturens sökbara bidrag.

Regionen fördelar varje år ekonomiskt stöd till olika former av kulturprojekt och arrangemang. Under 2019 är det två utlysningstillfällen och inför den första utlysningen så bjuder vi in till en information om hur vi hanterar bidragsansökningar. Vilka kriterier är det som gäller och var finns informationen? Hur gör man ansökan och vad ska ansökan innehålla? Hur bedöms ansökningarna och vilka ansökningar är det som får stöd?

Tid: 12 februari kl 18.00
Plats: Hörsalen, Snäckan, Östersunds sjukhus, Ingång 6
Anmälan till kulturbidrag@regionjh.se senast 8 februari.

Representanter från regionens kulturverksamheter finns på plats för att informera och svara på frågor.

Informationen kommer även att streamas på webben via denna länk.

Sök bidrag.

Text: Jimmy Eriksson

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214