Mittnordiska kulturdagar och Kulturting i länet i höst

Region Jämtland Härjedalen står värd för två spännande kulturkonferenser i höst. De Mittnordiska Kulturdagarna som genomförs i samarbete med Jamtli sätter fokus på museum och kulturarv och bjuder in deltagare från hela Mittnorden till ett fullspäckat program. Kulturtinget genomförs tillsammans med Region Västernorrland och Bräcke kommun och frågar sig hur kulturen kan bidra till att nå hållbarhetsmålen och Agenda 2030?

Anmäl dig snarast!

Mittnordiska kulturdagar 2018 - Kulturarv på riktigt

De Mittnordiska kulturdagarna har genomförts sedan 1984 och är en viktig mötesplats för kulturskapare, institutioner och andra aktörer i Mittnorden. 2018 är det Europeiska Kulturarvsåret. Tillsammans med Jamtli, Arkivet och NCK vill vi belysa detta år genom temat Museum och kulturarv. Kulturdagarna varavar föreläsningar med upplvelser och intressanta besök och vi hoppas dagarna i Östersund ska inspirera till nya samarbeten,, ge idéer till den egna verksamheten och vara en plats för samtal och reflektion.

26-28 september i Östersund
Se inbjudan och program (pdf)PDF

Kulturtinget 2018 - Hållbarhet

Region Jämtland Härjedalen genomför tillsammans med Region Västernorrland ett årligt Kulturting. Kulturtinget är en årlig återkommande mötesplats för politiker, tjänstepersoner, föreningar, institutioner, kulturskapare och andra intresserade i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. I år är det Bräcke kommun som är värd för konferensen som har temat Hållbarhet. Hur kan kulturen bidra till att nå hållbarhetsmålen och Agenda 2030? Vad är bibliotekens och kulturskolans roll i ett hållbart samhälle? Trendspaningar varvas med seminarier och upplevelser.

30-31 oktober i Bräcke
Se program och anmälan (extern länk)

Text: Jimmy Eriksson

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214