Konst och slöjd med ursprung Saepmie. Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling.

DET SOM ÄR NU - DÏHTE MIJ DAELIE

Utställning i Primusrummet, Regionens hus

Konst och slöjd med ursprung Saepmie.

Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling.

Agneta Andersson - Anders Sunna - B Isaksson - Britta Marakatt-Labba - Folke Fjellström - Hans Ragnar Mathisen - Inez Rensberg - Jeanette Kråik - Katarina Pirak Sikku - Lars Pirak - Niklas Blindh - Nils Nilsson Skum - Per Enoksson - Tomas Colbengtson - Victoria Andersson - Åse Klemensson - Qub förlag

5 februari - 9 mars

Utställningen öppnar 5 februari 2018 kl. 12.00

Regionens hus, Primusrummet
Kyrkgatan 12, Östersund.

Öppettider:
Måndag 5 februari kl. 12.00-15.00
Sedan måndag-fredag kl. 10.00-15.00

Guidad visning, se information: www.bildkonsten.se

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)