Dags att söka organisationsbidrag


Region Jämtland Härjedalen fördelar årligen organisationsbidrag till det regionala organisationslivet utifrån gällande regler och villkor. Nu är det dags att ansöka om organisationsbidrag för sin regionala verksamhet för verksamhetsåret 2018 i Jämtland Härjedalen. Bidrag söks senast 31 oktober och ansökningsblanketter och regler finns under Stöd och bidrag på www.regionjh.se/kultur.

Text: Jimmy Eriksson

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214