STOPP – Det är du värd!

För andra året i rad startar norrlandstingen en gemensam sluta röka kampanj med början den 1 november. Förra årets insats blev en lyckad satsning då många av länens innevånare slutade med tobak. En vinst för både livet och plånboken.

– Vi vet att 80 procent av rökarna och cirka hälften av snusarna har funderat på att sluta och många har flera försök bakom sig. Ett tobaksstopp inspirerar dessutom ofta till ett hälsosammare liv i övrigt, säger Ewa Jonsson på Folkhälsoenheten som är organisationens samordnare för tobakspreventionsarbetet i region Jämtland Härjedalen.

Kampanjen utmanar tobaksbrukare att i ett första steg välja att vara tobaksfria i två månader, för att få uppleva alla fördelar. Få känna att man klarade det och förhoppningsvis sluta för gott! Med insatsen kan de även vinna priser.

– Vi märkte förra året att priserna blev en slags ”morot” för att prova och sluta med tobak. Ett bra steg då första steget att bli tobaksfri är att vilja samt våga prova.

För mer information och anmälan se www.tobaksstopp.se

Kampanjen Stopp – Det är du värd är en del av Region Jämtland Härjedalens Tobacco Endgamearbete. Ett opinionsbildningsarbete där syftet är att den daglig rökning ska ha minskat till under 5 procent i den vuxna befolkningen år 2025.

Text: Anna Swanson

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)