Status angående test av antikroppar mot covid-19 i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande provtagning för antikroppar.

Det innebär att följande grupper, i fallande ordning, ges prioritering vid provtagningen:

  • Personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer (oberoende av ålder) som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.
  • Personal inom samhällsviktig verksamhet
  • Övriga personer i samhället från 18 års ålder

Provtagning av regionens vårdpersonal har påbörjats och beräknas vara klar under v. 33. Därefter kommer vårdpersonal i kommunerna att testas och det räknar vi med att kunna påbörja tidigast v. 35 på grund av semestrar. Först när dessa grupper är testade kommer vi att kunna erbjuda antikroppstester till övriga grupper.

I nuläget har vi kapacitet för ca 1000 tester/vecka, men arbete pågår för att kunna skala upp så snart det är möjligt.

2 av 4 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214