Porträtt på en kvinna och en man som samtalar med varandra.

Vad är artificiell intelligens och maskininlärning?

Välkommen till E-hälsocentrums föreläsningar om artificiell intelligens och maskininlärning!

Torsdag 22 februari, kl. 14-16.

Klicka här för mer information och anmälan!

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)