Kursinbjudan till traumafokuserad KBT

I Östersund, 4 dagar, 28/5-31/5 -2018

Lokal: köpmangatan 21, Lagmannen, Ändsjön.

Prolonged Exposure Therapy vid PTSD med Maria Bragesjö.
Maria Bragesjö, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman, framförallt med en komplex patientgrupp där suicidalt och självskadebeteende frekvent förekommer. Maria Bragesjö har utbildning i Prolonged exposure både i Sverigeoch USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som ”trainer” av Edna Foa.

Kursens syfte: Prolonged exposure, PE är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen. Kursens syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad behandling av PTSD vad gäller diagnostik, bedömning och behandling, samt specialistkompetens i PE.

Kursen bygger på den senaste forskningen på området och är ”approved by” Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA där dr Foa verkar.

Behörighetskrav: Kursen vänder sig till dig som har lägst genomgått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).

Kursavgift: 7.900kr + moms. (kaffe ingår, lunch bekostar deltagarna själva).

(Liknade kursupplägg med inriktning specialistkurs för psykologer kostar 18.000 + moms).

Deltagarna ordnar själva med ett eget exemplar av behandlingsmanualen Emotionell bearbetning vid PTSD av Foa et al 2013 tillhanda. Ni som arbetar med barn / ungdomar ordanar PE-A. Undervisare tillhandahåller åhörarkopior och artiklar att läsa.

Anmälan görs till sara.agren@regionjh.se Anmälan är bindande, se till att du har godkänt av din chef, det är först till kvarn som gäller då det är begränsat antal platser. Uppge fakturaadress och ref.nr.

Ytterligare information om kursen via sara.agren@regionjh.se, 063-15 32 26.

Preliminärt schema finns härWord

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214