Välkommen till Länsdialog

- Så kan vi arbeta lokalt och regionalt med SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, 13 - 29 år!

Länsdialogen vänder sig till politiker och chefer, strateger och andra nyckelpersoner från kommunerna och regionen samt brukarrepresentanter och andra relevanta aktörer i länet med intresse för missbruks- och beroendefrågor.

Datum och tid: Tisdag 11 februari 2020. Programmet startar kl 09.00 och avslutas kl 16.00
Plats: Mittuniversitetet, Hörsal F234
Kostnad: Ingen avgift

Klicka här för mer information och anmälanPDF

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214