Klimatseminariet 21 september 2022

20 år efter det första Klimatseminariet är det dags igen. Efter två år i digital form ska vi äntligen ses på nytt i Östersund på Storsjöteatern.

Årets program har fokus klimatledarskap och cirkulär ekonomi. Johan Kuylenstierna leder oss genom dagen med intressanta föredragshållare, samtal och möten för att inspirera till fortsatt arbete för att minska utsläppen. Bland föreläsarna märks Erika Bjerström, Emma Frans, Gabriel Wikström och Åsa Domeij.

De övergripande klimatmålen för Jämtlands län är att vara en fossilbränslefri region år 2030 och att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10% per år under perioden 2020-2030.

Klimatseminariet är en del i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Klimatseminariet arrangeras av Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Länsförsäkringar Jämtland.

Programmet finns att läsa härPdf, 776.7 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 776.7 kB..

Mer information och anmälan görs här: Klimatseminariet 2022 | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se