Program – torsdag 8 februari

Det här händer idag:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6.

Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

9.00-9.30
Mjukt smeker molnets rand

Rose-Marie Huuva läser ur sin bok och samtalar med publiken.

 

I boken skriver jag om Alkoholism Droger Död.
Självmorden när våra unga inte orkar längre
vi ser inte vad ett leende kan dölja.
Ensam på snöskotern med alla tankar.
Don ealat du luođis
I din jojk lever du.

9.30-10.00
Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

Kia Flykt, länskoordinator för samisk hälsa, berättar om sin projektrapport.

10.15-11.15
När kränkningar går i arv

Anne Silviken, psykolog och forskare, berättar om erfarenheter från att arbeta med patienter där kränkningar har gått i arv.

11.15-12.00
Samiskt MHFA och länets suicidpreventiva arbete

MHFA är en första hjälpen-utbildning som rör vår psykiska hälsa. Under 2018 kommer MHFA att erbjudas samer i länet. Satsningen är en del av länets suicidpreventiva handlingsplan. 

13.00-14.00
Att mista sina bröder i självmord

Simon Issát Marainen är samisk artist och renskötare som inom loppet av nio månader under 2014 miste sina båda yngre bröder i självmord. En personlig berättelse från smärtsam och obegriplig sorg till att kunna resa sig och tro på en ljus framtid.

14.15-15.30
Workshop om ärvda kränkningar

Lokal: Musslan, Östersunds sjukhus (ingång 6).

 

Leds av Elisabeth Gerhardsen, psykolog, och Anne Silviken, psykolog och forskare. 

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)