Program – onsdag 7 februari

Det här händer idag:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6.

Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

9.00-10.00
Samtal vid elden. Kunskap från det förflutna för att möta framtiden

Lena Kroik är sjuksköterska och doktorand vid Umeå universitet. I sin forskning använder hon urfolksmetodologi för att undersöka samisk kunskap i relation till vård i livets slut.

10.15-11.00
Om samiska språk och identitet

Ingegerd Vannar är förskollärare och språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.

11.15
Barn- och ungdomspsykiatrin berättar om höstens auskultationsresa till SANKS i Karasjok

Psykolog Ida Sunna, psykoterapeut Ingegerd Bergvall Wiik med flera berättar om BUP:s samarbete med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus

13.00-14.30
Samiska barn och ungdomar - utmaningar knutna till att vara en minoritet

Elisabeth Gerhardsen, psykolog på SANKS, berättar om sina erfarenheter från psykologiskt arbete med barn och unga.

14.45-15.30
Ung same i Sverige

Om hälsa och etnisk diskriminering bland samiska barn och ungdomar. Lotta Omma, barnpsykolog och forskare.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)