Program – onsdag 7 februari, 2018

Det här hände den dagen:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6.

Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

9.00-10.00
Samtal vid elden. Kunskap från det förflutna för att möta framtiden

Lena Kroik är sjuksköterska och doktorand vid Umeå universitet. I sin forskning använder hon urfolksmetodologi för att undersöka samisk kunskap i relation till vård i livets slut.

10.00-15.00
Guidad visning:
12.30-13.00
Det som är nu.
Dïhte mij daelie

Konst och slöjd med ursprung Saepmie. Verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. Primusrummet, Regionens hus, Kyrkgatan 12, Östersund. Obs: Begränsat antal platser på guidade visningen, först på plats!

10.15-11.00
Om samiska språk och identitet

Ingegerd Vannar är förskollärare och språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.

11.15
Barn- och ungdomspsykiatrin berättar om höstens auskultationsresa till SANKS i Karasjok

Psykolog Ida Sunna, psykoterapeut Ingegerd Bergvall Wiik med flera berättar om BUP:s samarbete med SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus

13.00-14.30
Samiska barn och ungdomar - utmaningar knutna till att vara en minoritet

INSTÄLLT pga sjukdom!


Elisabeth Gerhardsen, psykolog på SANKS, berättar om sina erfarenheter från psykologiskt arbete med barn och unga.

14.45-15.30
Ung same i Sverige

Om hälsa och etnisk diskriminering bland samiska barn och ungdomar. Lotta Omma, barnpsykolog och forskare.


Text

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214