Program – måndag 5 februari, 2018

Det här hände den dagen:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6.

Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

12.00

Invigning av konstutställningen
Det som är nu. Dïhte mij daelie.  

Konst och slöjd med ursprung Saepmie. Showroom med verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. Utställningen invigs av Margareta Winberg, regionfullmäktiges ordförande och Jimmy Eriksson, enhetschef.


Utställningen visas till och med 9 mars, i Primusrummet, Regionens hus, Kyrkgatan 12, Östersund.


Öppettider
Måndag 5 februari 12.00-15.00
Måndag-fredag 10.00-15.00

14.30-15.00 
Strömsunds hälsocentral med samisk profil 

Socionom Jennie Rova med kollegor berättar om arbetet vid Strömsunds hälsocentral.

15.00-16.00
Sveriges osynliga minoriteter.
Den nationella minoritetspolitiken

Lennart Rohdin berättar om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lennart Rohdin har ett långt engagemang i de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat som chef för enheten för minoritetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län. Han har precis avslutat ett regeringsuppdrag som särskild utredare av den nationella minoritetspolitiken.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214