Region Jämtland Härjedalens program

Här i menyn kan du ta en närmare titt på vårt program uppdelat dag för dag.

Innehållet riktar sig främst till medarbetare i Region Jämtland Härjedalen och medarbetare i kommunerna, men punkterna är även öppna för intresserad allmänhet. Ingen anmälan krävs men platserna är begränsade, så först till kvarn gäller.

Det finns möjlighet att delta via videokonferens. Vid intresse av det, kontakta Sofia Kling på 063-14 76 22 eller sofia.kling@regionjh.se.

Samiska flaggan har ett blått och ett rött fält i botten. Ovanpå ligger en cirkel som är till hälften blå och hälften röd. Genom cirkeln går två lodräta fält. Det ena är grönt och det andra är gult.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214