Region Jämtland Härjedalens program

Här ser du de programpunkter vi hade under Staare 2018:s jubileumsvecka.

Innehållet riktade sig främst till medarbetare i Region Jämtland Härjedalen och medarbetare i kommunerna, men punkterna var även öppna för intresserad allmänhet. De flesta seminarier filmades och kan ses här: Filmade föreläsningar.

Samiska flaggan har ett blått och ett rött fält i botten. Ovanpå ligger en cirkel som är till hälften blå och hälften röd. Genom cirkeln går två lodräta fält. Det ena är grönt och det andra är gult.