Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Välkommen på samrådsmöte!

Dag och tid: 27 maj, kl.13-16
Plats: Gaaltije
Förmöte för samerna på BBQ Garden kl.11.00. Regionen bjuder på lunchen. Mer information kommer längre fram.

Vi välkomnar både nya och gamla samrådsrepresentanter.

Minnesanteckningar från tidigare möten finns i högerspalt.

Kommande möten under 2019

27 maj, kl.13-16
23 september, kl.13-16
3 december, kl.13-16

Buerie båeteme!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214