Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Välkommen till samrådsmöte!

Tid: 10 september, kl. 13-16
Plats: Gaaltije
Målgrupp: Alla som identifierar sig som samer och hör hemma i länet

Samerna träffas kl.11.00 på BBQ Garden för förberedelse och lunch. Regionen bjuder på lunch.

Dagordning meddelas senast en vecka före mötet. Övriga frågor är välkomna, meddela gärna i förväg så gör vi plats i dagordningen.

Anmälan till sofia.kling@regionjh.se. Vid anmälan får du också alla möteshandlingar.

Det går bra att delta via videolänk.

Buerie båeteme!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se