Person som åker cykel i en pumptrackbana i Östersund, rubrik Gestaltad livsmiljö, ett samhälle vi alla vill leva i

Datum: 1 april 2020
Tid: Klockan 10.00-16.00
Plats: Östersund, lokal meddelas senare

Skriv tabellbeskrivning här

PROGRAM


10:00-11:00

Fika och registrering

11:00

Karin Thomasson, 1 vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden hälsar välkommen

11:10

Kulturminister Amanda Lind

11:20

Suzanne Pluntke, Boverket

12:05

Jerker Häggström, VD Intea Campus

12:30

Lunch

13:30

Åsa Mårtensson, Statens Konstråd

14:15

Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019 och Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna

14:40

Fika

15:10

Paneldiskussion

Moderator, Mats Widbom, VD för Svensk Form

Under dagen medverkar Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective.

Med reservation för ändringar

Klicka här för att anmäla dig!

Sista anmälningsdag 17 mars.

Arrangörer: Designcentrum och Bildkonsten, Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214