STARTstöd för kulturskapare

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

Vad innebär STARTstöd?

Område Kultur avsätter årligen medel med syfte att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat. Syftet är även att professionella kulturskapare ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet jämställdhet och mångfald. Max stöd som kan beviljas är 25 000 kr.

Särskilda villkor

  • STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Bild och form samt Litteratur kan ansöka om stödet.
  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
  • Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet.

Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Så här ansöker och redovisar du

Ansökningstider

Ansökningstider och blankett kommer inom kort.

Beslut om stöd fattas normalt inom två-tre veckor. STARTstöd redovisas enligt överenskommelse.

Beslut om bidrag fattas normalt två veckor efter det att aktuell ansökningsperiod har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress. Beviljat stöd utbetalas enligt överenskommelse i särskild ordning. STARTstöd redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214