STARTstöd för kulturskapare

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

STARTstöd ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd upp till 10 dagar. Region Jämtland Härjedalen Kultur kan vara ditt bollplank under arbetet.

Vad innebär STARTstöd?

Du som kulturskapare/kreatör kan få möjlighet att påbörja, genomföra eller testa en idé/ett projekt. Du kan beviljas stöd genom att få ersättning för upp till tio dagar, baserat på en månadslön om 25 000 kr. Region Jämtland Härjedalen Kultur kan fungera som ditt bollplank under processen. Om du beviljas STARTstöd kan du antingen bli anställd eller fakturera stödet.

Allmänna villkor för STARTstöd

Professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Bild och form samt Litteratur kan ansöka om stödet. Du ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen. Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges. Din idé ska kunna visas eller presenteras för en målgrupp. En kort, skriftlig redovisning ska inlämnas efter genomförandet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna. Beslut fattas av kulturchef.

Så här ansöker du

Ansökan om STARTstöd kan göras mellan 1 och 31 januari. Mer information kommer inom kort.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)