Organisationsbidrag

Ansökan om regionbidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2018 görs senast 31 oktober 2017 på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2016.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Ansökningsblanketter för respektive organisationsgrupp finns nedan. Läs noggrant igenom blanketten samt bidragsreglerna till höger.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig, alla begärda underskrifter är ifyllda och begärda bilagor har inkommit etc!

Ansökan inskickas senast 31 okt 2017 till

Region Jämtland Härjedalen
Kulturen
Organisationsbidrag
831 83 ÖSTERSUND

Ansökningar inkomna efter 31 oktober kommer ej att behandlas.

Respektive blankett finns i pdf- eller excel-format.

Ansökningstiden för organisationsbidrag 2018 har gått ut.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)