Hörbart

Från och med 2018 så söks arrangemangsbidrag, tidigare Hörbart, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

Tidigare Hörbartarrangemang redovisas på nedanstående blankett i samband med rekvirering av bidraget.

Nya regler för kulturbidrag föreslås träda i kraft från 1 januari 2018. Regionfullmäktige förväntas besluta om dessa i november. Reglerna kommer därefter att finnas på vår webb.

I det nya regelverket så slås Hörbart, Görbart och Fria anslaget samman till ett stöd, Kulturstöd. Genom kulturstöd så anges om ansökan avser arrangemang-, produktion- eller projektbidrag. Arrangemangs- och produktionsbidrag ges fortsättningsvis i samarbete med Estrad Norr.

Ansökningstiderna föreslås bli 15 februari, 15 maj och 15 september. Beslut om bidrag fattas efter dessa datum.

Så här ansöker du

Ansökan görs via en ansökningsportal Kulturdatabasen, http://pb.kulturdatabasen.se. För att söka stöd går du in på portalen och skapar ett personligt konto. I systemet kommer de sökande själva kunna hålla koll på vilka ansökningar de har inne samt status för respektive ansökan.

Länk till Kulturdatabasen – digitala ansökningar.
http://pb.kulturdatabasen.se

Svar på vanliga frågor om ansökningsportalen finns i vår manual
Manual ansökningsportalen (pdf)PDF

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)