Stöd och bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar, genom område Kultur, stöd och bidrag till det externa organisationslivet samt till projekt och arrangemang av regional karaktär. Det finns även särskilda arrangörsstöd, produktionsstöd samt filmstöd att söka. Regionen delar även ut stipendier och kulturpris. 

Se även bidragsreglerna till höger.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)