STARTstöd för kulturskapare

STARTstöd är ett stöd riktat till professionella kulturskapare eller kreatörer i Jämtland Härjedalen. Det är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

Vad innebär STARTstöd?

Syftet med STARTstöd är att professionella kulturskapare ska få möjligheten att påbörja, genomföra eller testa en idé eller ett projekt. Övergripande prioriteringar för STARTstöd är konstnärlig kvalitet och förnyelse, professionalism, genomförbarhet samt jämställdhet och jämlikhet. Max stöd som kan beviljas är 25 000 kr.

Särskilda villkor

  • STARTstöd kan sökas av professionella kulturskapare/kreatörer inom områdena Film och rörlig media, Scenkonst, Design och arkitektur, Slöjd, Konsthantverk, Bild- och formkonst samt Litteratur kan ansöka om stödet.
  • Den sökande ska vara bosatt och verksam i Jämtland Härjedalen.
  • Idén/projektet genomförs i samverkan med Region Jämtland Härjedalen.
  • Region Jämtland Härjedalens logotype ska alltid vara med vid eventuell marknadsföring av idén/projektet.

Ansökan ska innehålla presentation av din idé, en kostnadskalkyl samt en tidplan. Om det finns andra finansiärer ska dessa anges.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Designcentrum, Hemslöjden, Bildkonsten, Estrad Norr, Regional Biblioteksverksamhet och Filmpool bedömer ansökningarna.

Så här går ansökan, rekvistion och redovisning till

Ansökningstider 2019

15 februari - 15 mars

Vänligen respektera våra ansökningstider. Ansökningshandlingar som inkommer vid sidan om våra utlysta ansökningsperioder hanteras inte.

Ansökan skickas med e-post till:
kulturbidrag@regionjh.se

Beslut om bidrag fattas normalt 2 veckor efter det att aktuell utlysning/ansökningsperiod har stängt. Beslut skickas till angiven e-postadress.

Beviljade medel utbetalas och redovisas enligt överenskommelse. Om förändringar uppstår som gör att den slutliga aktiviteten skiljer sig markant från ursprungsansökan ska Område Kultur kontaktas.

Ansökningsblanketter

Ladda ned och fyll i blanketten digitalt. Du behöver Adobe Acrobat Reader DC för att kunna fylla i ansökan. Ladda ner Adobe Reader.

Inga blanketter finns tillgängliga. Nästa ansökningsperiod är 15 februari till 15 mars.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214