Organisationsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2021 ska göras senast 31 oktober 2020. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2019.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Läs noggrant igenom formuläret nedan samt bidragsreglerna till höger.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

Ansökan nedan ska vara regionen tillhanda senast 31 okt 2020. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att behandlas.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

OBS! Läs detta innan ni fyller i formuläret!

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan i vanligt ordprogram och sedan kopierar in texten i formuläret. På så vis riskerar ni inte att förlora något om ansökan inte skulle skickas in av någon anledning.

Om ni har fyllt i ansökan på rätt sätt och skickat in så ska ni få en bekräftelse till den e-postadress ni har angett. Får ni ingen bekräftelse så betyder det att något har blivit fel och ni behöver skicka in ansökan på nytt.

Ansökningstiden har gått ut och vi tar inte emot några fler ansökningar.

 

Revidering av bidragsrgeler

Civilsamhällets organisationer är centrala aktörer i utvecklingen av det demokratiska samhället men vi börjar se en förändring i föreningslivet. Det kan till exempel gälla en förändrad organisationsstruktur, antal medlemmar och vilka organisationer som ansöker om regionala bidrag. Därför har regionala utvecklingsnämnden beslutat att se över sina regler för organisationsbidrag och presentera förslag till nya principer för stöd och samverkan. Coompanion Jämtlands län hjälper oss med detta arbete.

Ett utkast på nya regler kommer att gå ut på remiss efter årsskiftet och reglerna ska börja gälla från ansökan om bidrag för 2022 års verksamhetsår.

Vi ber om synpunkter från det regionala organisationslivet kring hur ni ser på samverkan med och stöd från regionen och ni får gärna svara på en enkät kring detta. Enkäten kommer dessutom ligga till grund för ett dialogmöte meld organisationerna någon gång efter sommaren. Sista svarsdag är 31 maj.

Länk till enkät om Revidering av regler för organisationsbidrag till civilsamhällets aktörer

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214