Mittnordiskt kulturpris

Mittnordenkommittén delar årligen ut två kulturpriser:
− ett kulturpris som för 2019 är på temat publikarbete, och
− ett barn- och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete
inom kulturområdet.
Nomineringstiden är till och med 31 augusti 2019.

Priserna är på 30 000 kr vardera och delas ut under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november 2019.


Tematiskt pris 2019

2019 är temat för kulturpriset publikarbete.Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling.

Barn och ungdomspris 2019

Priset kan tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.

Nominering görs på nedanstående blankett och skickas till Mittnordenkommitténs kansli:
Mittnordenkommitténs kansli
Region Västernorrland
871 85 HÄRNÖSAND
eller med e-post till romana.culjak@rvn.se

Blankett för nominering (pdf)PDF

För mer information, se Mittnordens hemsida.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214