Mittnordiskt kulturpris

Mittnordenkommittén delar årligen ut två kulturpriser:
− ett kulturpris som för 2020 är på temat kultur och hälsa, och
− ett barn- och ungdomspris för framgångsrikt och föredömligt arbete
inom kulturområdet.
Nomineringstiden är till och med 31 maj 2020.

Priserna är på 30 000 kr vardera och delas ut under hösten 2020.

Nomineringsstiden för mittnordiska kulturpriser är slut för i år.

Håll utkik efter 2021 års mittnordiska kulturpriser.

Tematiskt pris 2020

2020 är temat för kulturpriset kultur och hälsa. Priset kan tilldelas privatpersoner, grupper, föreningar och andra organisationer inom Mittnorden som på ett innovativt och föredömligt sätt bidrar till utveckling inom årets tema. Kulturens folkhälsofrämjande effekter är många och med 2020 års tematiska kulturpris vill Mittnordenkommittén uppmärksamma och uppmuntra de som utvecklat metoder och/ eller spännande arbetssätt för att nå en bred målgrupp inom aspekten, samt bidragit till att göra skillnad.

Det tematiska priset för 2020 tilldelas Tomas Magnusson, slöjdare från Mörsil i Jämtland och initiativtagare till projektet "Vaetnoe", slöjd för psykisk hälsa.

Barn- och ungdomspris 2020

Priset kan tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.

Barn- och ungdomspriset för 2020 tilldelas Föreningen Unga Scenkompaniet i Vasa i Österbotten

För mer information, se Mittnordens hemsida.

Nominering görs på nedanstående blankett och skickas till:

Mittnordenkommitténs kansli
Region Västernorrland
871 85 HÄRNÖSAND
eller med e-post till romana.culjak@rvn.se

Blankett för nominering (pdf)PDF