Sök bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till projekt och aktiviteter av regional karaktär.

Sök organisationsbidrag senast 31 oktober. Läs mer om organisationsbidragen här.

Kulturbidrag söks under två perioder årligen. Läs mer om Kulturbidragen här.

Information om kulturens bidrag finns även i en inspelad presentation på Youtube.