Primusrummet

Primus möter återigen Berta Hansson

Affish

-verk ur Regionen Jämtland Härjedalens samling

Primusrummet blir återigen en utflyktsplats där vi får möta två stora konstnärskap och deras sätt att berätta om sin omvärld. En utflykt för både konst och besökare. Utställningen visades en alltför kort tid under 2018, därför vill vi låta er ta del av den ännu en gång.

Berta Hansson bjöd in Primus Mortimer Pettersson att hälsa på henne en sommardag i Hammerdal. Det är Mary Bergström som berättar detta i Berta Hansson. En klassiker i svensk konst – ett särtryck från Jämten 1999. Det blev naturligt i denna utställning att genom konsten låta Primus bjuda Berta till Primusrummet. En Utflykt.

I Utställningen visas ett tjugotal verk av de jämtlandsfödda konstnärerna Berta Hansson (1910-1994) och Primus Mortimer Pettersson (1895-1975). Här visas målningar, textila verk, grafik och objekt som ingår i regionens konstsamling och är placerade inom regionens verksamheter.

Här visas akvareller, oljemålningar, pasteller, skulpturer och ryor - allt skapat av Primus Mortimer Pettersson 1895-1975.

Primus konstnärsbana började på Frösö sjukhus 1935 sedan hantverksföreståndaren skaffat honom kritor och papper. Han var mycket produktiv ända fram till sin död 1975. De verk som blev kvar inom landstinget har vårdats ömt av personalen. 2006 mottog Jämtlands läns landsting en donation av Primus släktingar Karl-Erik, Annalena och Eva-Karin Pettersson innehållande samtliga dessa verk. I Primusrummet visas verk ur donationen. Detta rum är en plats där alla är välkomna att möta Primus unika bildvärld. Periodvis visas även samtida konst.

Primusrummet produceras och drivs av Bildkonsten.

Agneta Andersson - Anders Sunna - B Isaksson - Britta Marakatt-Labba - Folke Fjellström - Hans Ragnar Mathisen - Inez Rensberg - Jeanette Kråik - Katarina Pirak Sikku - Lars Pirak - Niklas Blindh - Nils Nilsson Skum - Per Enoksson - Tomas Colbengtson - Victoria Andersson - Åse Klemensson - Qub förlag

Nedan verk som visats i tidigare utställningar

Ny utställning är under arbete. Primusrummet är stängt och öppnar längre fram. Se kommande annons.

I utställningarna genom åren har visats akvareller, oljemålningar, pasteller, ryor och skulpturer-skapat av Primus Mortimer Pettersson 1895-1975.

Nedan några av de utställda verken.

Under Konstens vecka visas i foajen Regionens hus The Naïve Architect. Hur ser kopplingen mellan konst och arkitektur ut?

Erik Tari ställer ut sitt examensarbete från Chalmers där Primus Mortimer Petterssons konst översätts till arkitektur. 

Öppet: 29/9-13/10, kan ses måndag-fredag, kl 8-16. (Observera att Primusrummet har andra öppettider).

Tisdag den 3 okt kl 12.30-13.00 berättar Erik Tari om sitt examensarbete.

Oljemålning föreställande sju ankrade skepp på blått vatten med orange färg i vågtopparna

© Primus Mortimer Pettersson 2010 Oljemålning, årtal okänt, 490x400 mm

Längs byvägen mot havet

Det är nu den tredje utställningen med målningar och objekt av Primus som visas i Primusrummet. Tidigare icke visade verk i Primusrummet har lyfts fram samt ett antal verk finns kvar från föregående utställning Primus vattnet båtarna. I rummet finns även ett filmprogram med SVTdokumentär(1977) om Primus som ger en intressant bakgrund och förståelse för hans konstnärskap.

Redan som 14-åring gick Primus Mortimer Pettersson till sjöss, och arbetade på båtar och stora fartyg på världshaven. När han senare i livet på grund av psykisk ohälsa levde sitt liv som patient vid Frösö sjukhus, målade han många marina motiv. I utställningen visas också bild på ett av hans båtbyggen.

Oljemålning föreställande en kuststad med stenhus, träd och ett ankrat fartyg.

© Primus Mortimer Pettersson 2018 Oljemålning, årtal okänt, 540x365 mm

Abstrakt skulptur

© Primus Mortimer Pettersson 2018 Skulptur, årtal okänt, 190x100x70 mm

Oljemålning föreställande höga stenhus i ett vinterlandskap med höga berg i bakgrunden mot en orange himmel.

© Primus Mortimer Pettersson 2018 Oljemålning, årtal okänt, 520x435 mm

Oljemåning föreställande en väg som går genom en by med gula hus och en vit kyrka i ett landskap med gräs, träd en sjö och berg i bakgrunden.

© Primus Mortimer Pettersson 2018 Oljemålning, årtal okänt, 520x440 mm

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214