Samverkan

Region Jämtland Härjedalen Kultur samverkar med länets kommuner, staten, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare.

Inom ramen för Samverkansmodellen genomförs en långsiktig process för att utveckla kulturen i länet. Regionen skriver avtal med ett antal regionala kulturverksamheter och har löpande dialog med flera regionala aktörer. Nedan finns länkar till de regionala aktörer som är viktiga resurser i utvecklingen av länets kulturliv.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214