Gestaltningsuppdrag

Gestaltningsuppdrag i Hissarna på Östersunds Sjukhus tilldelas konstnär Sara Wallgren.

Motivering:
Sara Wallgrens förslag Att fånga solen består av teckning och ljud som metodiskt arbetas fram genom studier av solens reflektioner i vattenytan på Storsjön.
En samtida översättning av relationen mellan vattnet och solen vars samverkan utgör förutsättningarna för livet på vår jord.
Wallgrens suggestiva gestaltning bjuder in till stillhet och kontemplation i en miljö där många olika känslor behöver rymmas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214