Offentliga gestaltningar

En konstnär ser ett rum med tränad blick, ser ljus, färger, volymer. Det är denna tränade blick som ska komma till glädje och nytta för människor i det offentliga rummet - det vardagsrum vi alla delar.

Det framstår tydligt med nutida forskning samt allmän erfarenhet hur helheten i ett rum påverkar oss i positiv eller negativ riktning. En vacker och stimulerande miljö påverkar stämningen i en personalgrupp och höjer lusten att vistas på arbetsplatsen. En positiv miljö påverkar även patienterna och bidrar till välbefinnande och även till tillfrisknande.

Gestaltningen ska anpassas efter verksamhetens art och brukarnas behov. Det kan handla om ta tillvara brukarnas sociala och kulturella bakgrund eller lokalens funktion. Det konstnärliga perspektivet ska vara en grundpelare i arbetet så att konstnären tillåts tolka miljön på ett personligt sätt. På så sätt skapas förutsättningar för att det uppstår ett reellt möte mellan konst och arkitektur. Konstnären ska sträva efter att miljöns brukare upplever rummet som ett konstverk. Här visas offentliga gestaltningar som genomförts för Region Jämtland Härjedalen.

Klicka för större bild!

Klicka för större bild!

Klicka för större bild!

"Där ljuset växer"   © Karin Alfredsson (2017)

Fotografi, 2016. Konstnärlig offentlig gestaltning för Zefyren, Östersunds sjukhus.
Interiörfoto: Karin Alfredsson.

Översiktsbild på konstverket "Vision" bestående av många ihopstta glasögonlinser.

Klicka för större bild!

Detaljbild på konstverket "Vision" bestående av många ihopstta glasögonlinser.

Klicka för större bild!

"Vision"  © Kerstin Hedström / Bildupphovsrätt(2017)
Glasögonlinser, Spectrum-rum för ro och bön, Östersunds sjukhus.
Fotograf: Lennart Jonasson

Foto framifrån på skulptur föreställande flicka med ryggsäck som skjuter en skottkärra framför sig

Klicka för större bild!

Foto i profil på skulptur föreställande flicka med ryggsäck som skjuter en skottkärra framför sig

Klicka för större bild!

"Ett litet sår som måste ses om"  © Knutte Wester / Bildupphovsrätt(2017)
Bronsskulptur, Norra entrén, Östersunds sjukhus.
Fotograf: Lennart Jonasson

Bronsskulptur föreställande en kängru som sitter och läser under ett träd.

"Under ett träd..."   © Eva Fornå / Bildupphovsrätt(2017)
Bemålad bronsskulptur, Akuten Östersunds sjukhus
Foto:Eva Fornåå

Konstverket "Den svala luftmassan som täcker vårt land"
Konstverket "Den svala luftmassan som täcker vårt land"

"Den svala luftmassan som täcker vårt land"   © Märit Aronsson / Bildupphovsrätt(2017)

Märit Aronsson, Trondheim, Konstnärlig offentlig gestaltning för dialysavdelning, plan 5, Östersunds sjukhus.Digitala utskrifter med collage av fotografi och schablon.
Interiörbild fotograf: Lennart Jonasson.

Översiktsbild av glasinstallationen "Bara en skur"
Detaljbild av glasinstallationen "Bara en skur". Glasdroppe med en blomma inuti.
Detaljbild av glasinstallationen "Bara en skur". Glasdroppe med en nalle inuti.

"Bara en skur "  © Nilla Eneroth / Bildupphovsrätt(2017)
Nilla Eneroth, Östersund, Konstnärlig offentlig gestaltning för väntrum vid ingång 1-Fältjägargränd, plan 5, Östersunds sjukhus. Handblåst glas och objekt 2010.
Fotograf: Lennart Jonasson.

Översiktsbild av ljusgårdens uteplats "Trall & Tuva"
Detaljbild av ljusgårdens uteplats "Trall & Tuva"
Översiktsbild av ljusgårdens uteplats "Trall & Tuva" samt skulpturen "Sprudelit"

"Trall & Tuva"   © Björn Dahlström / Bildupphovsrätt(2017)            

"Sprudelit"   © Pierre Olofsson / Bildupphovsrätt(2017)

Björn Dahlström har formgivit ljusgårdens uteplatser med växtplanteringar vid Östersunds sjukhus. Lärkträ, sedummatta, silverfryle, tuvrör.
På bilderna syns även skulpturen Sprudelit av Pierre Olofsson.
Fotograf: Lennart Jonasson.

Översiktsbild av konstverken i serien "Primavera".
Tre av konstverken i serien "Primavera".
Ett av konstverken i serien "Primavera".
Ett av konstverken i serien "Primavera".

"Primavera" - en hyllest til Primus sine himler.   © Jon Arne Mogstad (2017)

Konstnärlig offentlig gestaltning bestående av tio verk utförd i måleri, schablon och airbrush.
Förbindelsegång mellan hus 2 och 3, Landstingshuset, Östersund.
Fotograf:Lennart Jonasson.

Bilder i venetiansk glasmosaik "You'll Never Walk Alone"
Bilder i venetiansk glasmosaik "You'll Never Walk Alone"

"You'll Never Walk Alone"   © Bodil Halvarson / Bildupphovsrätt(2017)

Konstnärlig offentlig gestaltning bestående av sex bilder i venetiansk glasmosaik för patientrum vid OBS-platser, Östersunds sjukhus