mittnordiska_kulturdagar_banner

Anmäl intresse för kostnadsfritt deltagande i Mittnordiska kulturdagar 2019

Välkommen till Mittnordiska kulturdagarna 20–22 november 2019 i Jakobstad, Österbotten! Temat är Reaching Out – publikutveckling i utveckling. Mittnordiska kulturdagarna arrangeras av KulturÖsterbotten, Österbottens förbund och Staden Jakobstad på uppdrag av Mittnordenkommittén.

Det mittnordiska kultursamarbetet vill främja öst-västliga förbindelser och kultur som drivkraft för en positiv och hållbar samhällsutveckling, bl.a. genom att främja utbyte och samarbete inom konst- och kulturlivet och de kreativa näringarna.

Mer information om programmet finns här https://www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/mittnorden

Region Jämtland Härjedalen Kultur har möjlighet att bjuda med ett antal kulturskapare, föreningar och organisationer till årets Mittnordiska kulturdagar. Det innebär att vi står för resa, boende och deltagaravgift men ej för ersättning av förlorad arbetsinkomst. Syftet är att erbjuda nätverk, kompetensutveckling och inspiration.

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 15 augusti 2019

Gör din ansökan i formuläret nedan. Beslut meddelas senast v 35.Ange även hur många från din organisation som intresseanmälan gäller
Hur hittade du information om Mittnordiska kulturdagar? * (obligatorisk)
Hur hittade du information om Mittnordiska kulturdagar?


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214