Företagsstöd

Här har vi samlat information som kan vara intressant för dig som företagare.

Näringslivssupport

Regionen har startat en Näringslivssupport för att stötta företagare i länet med anledning av Covid-19. Detta i syfte att anordna en samlingspunkt för företagare för att mildra effekten av det rådande läget. Det finns en telefonsupport och funktionsbrevlåda där företagare kan ringa eller mejla in frågor. Möjlighet finns att prata med personer som kan ge information kring vad som gäller i den nya situationen som många företagare befinner sig i.

Näringslivssupporten ger information om

  • Vad innebär statens räddningspaket för företagare?
  • Hur ser lägesbilden ut för företagare i länet?

Näringslivssupporten är bemannad kl. 8–17 varje vardag. Företagare kan komma i kontakt med Näringslivssupporten på följande sätt:

Telefon: 073–508 94 13

E-post: naringslivssupport@regionjh.se

Samlad myndighetsinformation

På verksamt.se finns en sida som samlar länkar där du hittar information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Länk till verksamt.se med samlad information

Korttidspermittering

Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden för korttidspermittering/korttidsarbete. Tillväxtverket hanterar stödet.

Länk till Tillväxtverkets information

Förenklade skatteregler

Det finns flera sätt att förbättra din ekonomiska situation och Skatteverket guidar dig genom möjligheterna. Här finns också information om vad som gäller om du har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid.

Länk till Skatteverket med samlad inoformation för företag

Lån

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av coronaviruset har Almis lånefond förstärkts med 3 miljarder kronor.

Länk till Almis information

Webinar: "Finansiering av mikro- och småföretagande i Sverige efter corona-pandemin”

Länk till webinnariet


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214