Extra utlysning Snabbstöd

Kulturutveckling och Estrad Norr inom Region Jämtland Härjedalen
utlyser 40 snabbstöd för att stötta fria kulturutövare i länet.

Hur skulle vi överleva om vi inte hade litteratur, konst, film, slöjd, musik, teater och dans att ta del av! I tider av oro och social isolering behövs kulturen och våra professionella kulturutövare i ännu högre grad.

För att snabbt kunna ge stöttning i en tid då många drabbats hårt har Kulturen i Region Jämtland Härjedalen beslutat att utlysa ett extra stöd för arbete – enskilt eller i samarbete.

Yrkesverksamma kulturarbetare i Jämtland Härjedalen, från alla konst- och kulturområden, får möjlighet att söka ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att det konstnärliga arbetet ska kunna fortgå. Verksamheterna inom Kultur tar emot ansökningar inom sitt respektive område och fördelar stöd utifrån egna specificerade kriterier.

Har du påbörjat en produkt eller ett projekt som bromsats in till följd av dagens läge? Vill du skildra det som pågår våren 2020? Skulle du vilja sätta fingret på något som händer just nu genom ditt konstnärliga uttryck? Eller vill du bara arbeta med ditt konstnärliga uttryck som vanligt. Oavsett hur eller vad så är du välkommen att söka.

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom alla konst- och kulturformer kan söka. Om du är verksam inom flera områden kan du endast söka inom ett konstområde. Den som söker ska vara folkbokförd i Jämtland Härjedalen.

Så här söker du

Du ansöker senast 4 maj till respektive verksamhet. Besked ges i mitten av maj.

Urval

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck, målgrupp och geografisk spridning.

Allmänna kriterier

Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet.
Folkbokförd i Jämtland Härjedalen.

Redovisning

Alla som fått stöd skickar in en kort redovisning. Det går bra att redovisa genom t.ex text, en enkel film på max fem minuter, ljud eller bild. Redovisningarna skickas per e-post innan 15 oktober. Kulturutveckling och Estrad norr kan komma att publicera dessa i sina kanaler, till exempel på hemsida eller YouTube. Under hösten arrangeras ett gemensamt Kulturskaparmingel/utbudsdag med möjlighet för den som vill att presentera sitt arbete.

Bild- och formkonst

Information för sökande inom bild- och formkonst
https://bildkonsten.se

Film

Information för sökande inom filmområdet
www.filmpooljamtland.se

Slöjd och Konsthantverk

Information för sökande in om slöjd och konsthantverk
www.hemslojdenjh.se

Litteratur

Information för sökande inom litteraturområdet
www.biblioteksverksamhet.se

Design

Information för sökande inom designområdet
https://www.facebook.com/pg/designcentrumjamtlandharjedalen/about

Musik och dans

Information för sökande inom musik och scenkonst
https://estradnorr.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214