Information med anledning av corona/covid-19

Den nuvarande pandemin drabbar hela samhället och effekterna för kulturen är på många håll akuta. På den här sidan visar vi vad vi gör på Kulturen inom Regional utveckling samt ger tips på stöd. Sidan uppdateras löpande under coronakrisen.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av det som rör coronaviruset samt följer nationella och regionala beslut och rekommendationer. Vi bevakar dessutom de nationella initiativ som tas av kulturskaparnas och civilsamhällets organisationer, Vi kartlägger själva hur coronaviruset påverkar kulturskaparna i länet samt för en regelbunden dialog internt i verksamheten, med andra regioner samt övriga kulturaktörer.

Extra utlysning Snabbstöd

Regionens kulturbidrag

Regeringens stödpaket till kulturen

Företagsstöd

Besöksrestriktioner

Enkät till kulturskapare

Information från Folkhälsomyndigheten – att tänka på som arrangör samt riskbedömning

Information från MUCF - information till civilsamhället


0 av 0 gillar detta