Viktig information med anledning av corona/covid-19

Den nuvarande pandemin drabbar hela samhället och effekterna för kulturen är på många håll akuta. Den enkät till kulturskapare som Område Kultur har gjort visar att många av de enskilda kulturskaparna drabbas hårt av effekterna av Covid-19. Kulturen inom Regional utveckling följer utvecklingen noga och vi har gjort en sida där vi berättar hur vi hanterar det nuvarande läget samt ger tips på stöd. Sidan uppdateras löpande under coronakrisen.

Se sidan Covid-19 för information.

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksteatern J/H.

Kulturen hanterar även bidragsgivning till det regionala organisationslivet, kulturbidrag samt stipendier och kulturpris.

Bild på filmkamera

Estrad Norr

Estrad Norr är Region Jämtland Härjedalens professionella scenkonstinstitution. Verksamheterna som bedrivs är musik, teater, musikteater, dans samt Teater Barda. Läs mer på Estrad Norrs hemsida.

Bildkonsten

Bildkonstens uppdrag är att främja bild- och formkonstområdet, föra en konstpedagogisk verksamhet samt konstnärligt gestalta Region Jämtland Härjedalens miljöer och förvalta konstsamlingen. Läs mer på Bildkonstens hemsida.

Filmpool

Filmpool arbetar för att stärka den regionala filmkulturen och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet. Läs mer på Filmpools hemsida.

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamhetens arbetar för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Läs mer på Biblioteksverksamhetens hemsida.

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdskonsulenterna har både textil och hård inriktning och arbetar för att främja hemslöjden i länet, både som fritidssyssla och näring. Läs mer på Hemslöjdskonsulenternas hemsida.

Designcentrum

Designcentrum är en arena för kreativ samhällsutveckling och arbetar för att utveckla designområdet i länet, och utveckla länet genom design. Läs mer på Designcentrums Facebooksida.

Bild på filmkamera

Sök bidrag

Hos oss kan du söka kulturbidrag för projekt, kulturarrangemang och scenkonstproduktioner. Du kan även söka filmstöd och stipendier och nominera till kulturpris. Läs mer om våra stöd och bidrag här.

Kulturplan för 2019-2022

Vi vill skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Läs Region Jämtland Härjedalens Kulturplan 2019-2020 (pdf, 5,97 MB)PDF