Viktig information med anledning av Covid-19

Besöksrestriktioner gäller tills vidare vilket innebär att kundmöten och andra besök ska undvikas så långt det är möjligt. Vi ber alla våra samarbetspartners och besökare att respektera detta och kontakta oss vi e-post eller telefon tills vidare.

När det gäller stöd och bidrag så hanteras dessa i vanlig ordning. Om nya regler och riktlinjer införs med anledning av situationen så kommer det att informeras om detta.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av det som rör coronaviruset samt följer nationella och regionala beslut och rekommendationer. Vi bevakar dessutom de nationella initiativ som tas av kulturskaparnas och civilsamhällets organisationer, vi kartlägger själva hur coronaviruset påverkar kulturskaparna i länet samt för en regelbunden dialog internt i verksamheten, med andra regioner samt övriga kulturaktörer. När det gäller enskilda arrangemang, möten eller konferenser som Kulturens verksamheter genomför så ber vi er att ta del av den information som kommer från respektive arrangör.

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksteatern J/H.

Kulturen hanterar även bidragsgivning till det regionala organisationslivet, kulturbidrag samt stipendier och kulturpris.

Bild på filmkamera

Estrad Norr

Estrad Norr är Region Jämtland Härjedalens professionella scenkonstinstitution. Verksamheterna som bedrivs är musik, teater, musikteater, dans samt Teater Barda. Läs mer på Estrad Norrs hemsida.

Bildkonsten

Bildkonstens uppdrag är att främja bild- och formkonstområdet, föra en konstpedagogisk verksamhet samt konstnärligt gestalta Region Jämtland Härjedalens miljöer och förvalta konstsamlingen. Läs mer på Bildkonstens hemsida.

Filmpool

Filmpool arbetar för att stärka den regionala filmkulturen och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i länet. Läs mer på Filmpools hemsida.

Regional biblioteksverksamhet

Den regionala biblioteksverksamhetens arbetar för en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet. Verksamheten ska även utveckla det litterära området och verka läsfrämjande. Läs mer på Biblioteksverksamhetens hemsida.

Hemslöjdskonsulenterna

Hemslöjdskonsulenterna har både textil och hård inriktning och arbetar för att främja hemslöjden i länet, både som fritidssyssla och näring. Läs mer på Hemslöjdskonsulenternas hemsida.

Designcentrum

Designcentrum är en arena för kreativ samhällsutveckling och arbetar för att utveckla designområdet i länet, och utveckla länet genom design. Läs mer på Designcentrums hemsida.

Bild på filmkamera

Sök bidrag

Hos oss kan du söka kulturbidrag för projekt, kulturarrangemang och scenkonstproduk-tioner. Du kan även söka filmstöd och stipendier och niominera till kulturpris. Läs mer om våra stöd och bidrag här.

Kulturplan för 2019-2022

Vi vill skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Läs Region Jämtland Härjedalens Kulturplan 2019-2020 (pdf, 5,97 MB)PDF

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214