Region Jämtland Härjedalen slutar att erbjuda antikroppsprov till allmänheten

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer om antikroppsprovtagning. Hittills har invånare själva kunnat boka tid, men framöver ska antikroppsprov bara göras om det finns medicinska skäl. Därför avslutar Region Jämtland Härjedalen samarbetet med företaget Vaccina, som har haft uppdraget att erbjuda kostnadsfri antikroppsprovtagning till allmänheten.

Sista dagen som invånare kan boka provtagning till är onsdagen den 31 mars. Sedan utför Region Jämtland Härjedalen endast antikroppsprover om det finns medicinska skäl. Det kan exempelvis vara om det finns behov av att veta om en person har immunitet mot covid-19, eller för att ta prover kopplat till forskning. Invånare som vill beställa antikroppsprov av eget intresse kan kontakta någon av de privata aktörer som erbjuder sådan provtagning, och då betala provtagningen själv.

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning generellt sett har litet värde på individnivå. Däremot är provtagning resurseffektiv vid uppföljningar på grupp- eller befolkningsnivå, för att undersöka hur många som har utvecklat antikroppar efter att ha varit sjuka i covid-19 eller blivit vaccinerad mot sjukdomen.

Däremot är det viktigt att alla invånare som har symtom på covid-19 bokar tid för så kallat PCR-prov. Den provtagningen fortsätter Region Jämtland Härjedalen alltså att erbjuda med samma kapacitet som tidigare.

Mer information om provtagning finns på 1177.se/jamtland-Harjedalen/covid-19-prov

Text: Linda Henriksson